ساده تر از من برای گم کردن ...

شاپری! شهریور است

گفتم شاید دوباره هوس رفتن کرده باشی

آخر اینطور که می گویند

در این حوالی

ساده تر از من

برای گم کردن پیدا نمی شود

 

«سیروس جمالی»

 

 
/ 2 نظر / 27 بازدید