کتابخوانی ...

روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده:

« همه، عشقی چون رومئو و ژولیت می خواهند!

بدون اینکه بدانند این عشق سه روز دوام داشت

و جان شش نفر را گرفت!!! »

 

کتاب بخرید تا بیشتر بدانید!

 


/ 2 نظر / 32 بازدید
اسما

چه جالب

آشنا

کاش کسی می‌آمد کسی می‌آمد از او می‌پرسيدم کدام کلمه، چراغِ اين کوچه خواهد شد کدام ترانه، شادمانیِ آدمی کدام اشاره، شفای من؟ سیدعلی صالحی