بی تو ...

بی تو، شهریورِ من نسخه ای از پاییز است

سی و یک روز قرار است که ابری باشم

 

«انسیه آرزومندی»

 

/ 4 نظر / 35 بازدید
هانیه

اگه با تبادل لینک موافقی خبرم کن

محمد داداشی

همدم یار شدن دیده تر می خواهد پیر میخانه شدن اشک سحر می خواهد عاشقی کار دل مصلحت اندیشان نیست قدم اول این راه جگر می خواهد بال و پرهای به دور و بر شمع ریخته گفت بشنود هر که ز معشوق خبر می خواهد هر که عاشق شده خاکستر او بر باد است عاشق از خویش کجا رد و اثر می خواهد هنر آن نیست نسوزی به میان آتش پر زدن در وسط شعله هنر می خواهد ...

فرشید

با تو پاییز اگر سر برسد حرجی نیست زتاراج خزان این منم دست به دامان وجود ورنه از سوز زمستانت چه باک