یک پیشنهاد کارآمد ...

«یک پیشنهاد ساده و کارآمد برای افزایش احساس خوشحالی»

 

روانشناس شان آکر می گوید:

هر روز، سه اتفاق خوشایندی که برایتان افتاده است را بنویسید.

سه اتفاق، حتی کوچک.

این کار را برای 21 روز ادامه دهید.

سه اتفاقِ هر روز، باید مختص آن روز باشند.

این کار مغز را عادت می دهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند

و بر طبق تحقیقات انجام شده، چنین عادتی (حتی بیشتر از حس موفقیت)

باعث خوشحالی شما می شود.

 

 
 
/ 2 نظر / 26 بازدید
آشنا

اری اری زندگی زیباست زندگی اتشگهی دیرنده پابرجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست ورنه خاموشست و خاموشی گناه ماست ... سیاوش کسرایی

m

[گل]