تلاش برای بزرگ شدن ...

ای کودک ...

کفش هایم را نپوش

تلاشِ تو برای بزرگ شدنت غمگینم می کند ...

کودک بمان، کوچک بمان ...

من در بزرگ شدنم دردهایی دیدم که کوچک کرد، بزرگ شدنم را ...

 

/ 4 نظر / 32 بازدید

[گل][گل]

آشنا

سرمایه انسان به وسعت سوالهایی است که در سر می پروراند و آرزوهایی که در دل نهفته دارد...

پــــــــویا

اگر عشق آخرین عبادت ما نیست، پس آمده ایم اینجا برای کدام درد بی شفا شعر بخوانیم و باز به خانه برگردیم؟! ...سید علی صالحی [گل]

مات خدا

رضا عطاران چه قشنگ گفت: اصولا زنها "خر" نمیشن "عاشق" میشن.... هر وقت درک و فهمت به جایی رسید که روی "احساس" زن ها اسم "خریت" نذاری .... میتونی به خودت بگی "مرد" وقتي خدا زن را مي آفريد در روز ششم تا دير وقت کار ميکرد. فرشته اي اومد و پرسيد:چرا انقدر روي اين يکي وقت ميگذاري؟ خدا پاسخ داد:ميدوني چه خصوصياتي در نظر گرفتم تا درستش کنم؟ بايد بيش از٢٠٠ قسمت قابل حرکت داشته باشه,ازهمه جور غذا استفاده کنه,وقتي بيمار ميشه,خودش خودش رو معالجه کنه,١٨ساعت در روز بتونه کار کنه هم زمان سه تا بچه رو در آغوش بگيره .و با يه بوسه از زانوي زخمي تا قلب شکسته رو شفا بده!!! خداوند گفت:چيزي نمونده موجودي که محبوب قلبم هست رو کامل کنم. فرشته جلوتر اومد و زن رو لمس کرد:اين که خيلي لطيفه! بله لطيفه,ولي خيلي قوي درستش کردم نميتوني تصور کني چه چيزهايي رو ميتونه تحمل کنه و بر چه مشکلاتي پيروز شه؟ فرشته گونه زن رو لمس کرد:خدا فکرکنم بار مسوليت زيادي بهش دادي! داره چکه ميکنه؟ خدا گفت:اين اشکه,اون با اشکهاش غمهاش,ترديدهاش,عشقش و تنهايي و رنج و غرورش رو بيان ميکنه. فرشته رو به خدا گفت:تو فکر