راز خوشبختی ...

خاک بخواب نازنین، تختی نیست

آواره شدن حکایت سختی نیست

از پاکی اشکهای خود فهمیدم

لبخند همیشه راز خوشبختی نیست

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
gismorvarid

لبخند همیشه راز خوشبختی نیست[لبخند]!!! [گریه] [گریه]

سارا

"دوستت دارم" را براى هردویمان فرستادى هم من ، هم او خیانت میكردى یا عدالت؟!![دلشکسته]