شبهای تنهایی

در این دلتنگی بی مرز

امان از داغ تنهایی

امان از شرم شب هایی که می سوزد

اما

نمی سازند

و لبهایی که می دوزند آنها را به هم

در رنج و بی تابی

چه رنگی دارد این شبهای تنهایی

 


/ 2 نظر / 9 بازدید
ali sanei

[افسوس] heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey