شب آرزوها ...

امشب شب برآورده شدن آرزوهاست 

امیدوارم همۀ آرزوهای قشنگتون برآورده بشه

ازتون خواهش می کنم اگه براتون امکان داره برای شفای بیماران هم دعا بفرمایید

 

 

من به صد خواهش و منت ز خدا خواسته ام

که در این ساعت خیر

مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

/ 3 نظر / 60 بازدید
حس_________تنهایی

از وقتـے رفتــےבنـیــــآ خـــالــے استـــــــــ مــَـگــر تـــو چـنـد טּـفر بــوבے؟

ali sanei

ye sari bezan [پلک]

حس_________تنهایی

زمـآن هیـج دردی را دوآ نکــرد.. این مَن بودَم که به مــرور زمـآن عـآدت کردم..