کلمه ی سه حرفی ...

توی یک جمع، بی حوصله نشسته بودم. طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به

جدول رسیدم. همین که توی دلم خواندم: «سه عمودی» یکی گفت: بلند بگو.

گفتم: یک کلمه ی سه حرفیه. از همه چیز برتر است.

حاجی گفت: پول!

تازه عروس مجلس گفت: عشق.

شوهرش گفت: یار.

کودک دبستانی گفت: علم.

حاجی پشت سر هم گفت: پول، اگه نمی شه طلا، سکه ...

گفتم: حاجی اینها نمی شه!

گفت: پس بنویس مال.

گفتم: بازم نمی شه.

گفت: جاه.

خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمی شه.

دیدم همه ساکت شدند.  مادربزرگ گفت: مادرجان، «عمر» است.

سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار.

دیگری خندید و گفت: وام!

یکی از آن وسط بلندگفت: وقت.

یکی گفت: آدم.

خنده ی تلخی کردم و گفتم: نه.

اما فهمیدم تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه ی سه حرفیِ

آن هم، درست در نمی آید! باید جدول کامل زندگیشان را داشته باشی. بدون آن همه

چیز بی معناست! هرکس جدول زندگی خود را دارد.

هنوز به آن کلمه ی سه حرفی جدولِ خودم فکر می کنم.

شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش.

کشاورز بگوید: برف.

لال بگوید: حرف.

ناشنوا بگوید: صدا.

نابینا بگوید: نور.

و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت:

«خدا»

 

 
 
/ 4 نظر / 253 بازدید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آشنا

دیدی ای دل که غم عشق دگربارچه کرد چون بشددلبروبایاروفادارچه کرد آه ازآن نرگس جادوکه چه بازی انگیخت آه ازآن مست که بامردم هشیارچه کرد اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار طالع بی شفقت بین که دراین کارچه کرد برقی ازمنزل لیلی بدرخشیدسحر وه که باخرمن مجنون دل افگارچه کرد ساقیاجام می ام ده که نگارنده ی غیب نیست معلوم که درپرده ی اسرارچه کرد آن که پرنقش زداین دایره ی مینایی کس ندانست که درگردش پرگارچه کرد فکرعشق آتش غم دردل حافظ زدوسوخت یار دیرینه ببینید که با یار چــــــــــــــه کرد حافظ

فرشيد

احساسش هم برايم كافي است... اين «سه حرفي» آرامش من و سنگ صبور زندگي من است.. نمي دانم اگه غير از اين بود چي مي شد.. اصلا مگه ممكنه زندگي بي وجود او.... نه... محاله...محاله بدون خدا در آرامش بود....محال[گل]

ریحانه

سلام دوست عزیز .با وب شما از طریق فرشید اشنا شدم .با اجازه خوندم شما را .به نظرم هر کس دنیا رو از دیدگاه خودش میبینه . لال صدا ونابینا نور .اما لاجرم همه نورها به خدا منتهی میشوند .ماه صدا نور عشق وصلح .سه حرفی های دوست داشتنی همه ما هستن.خیلی خوب مینویسید تبریک میگم .