دلواپس ...

تو را دلواپسم عشقم

همین دلواپسی زیباست

همین شوریدگی

شب زنده داری، چشم درراهی

چونان دیدار زیباست

تو را از باد می پرسم نمی یابم

تو را در ابر می جویم نمی یابم

تو را در غنچه می بویم نمی یابم

همین جایی و هستی مطمئناً

ولی من سخت بی تابم

تصور می کنم جانا

که هر شب پیش من هستی

و من از هستی ات مستم

تو هر شب تازگی داری

و در قحط محبت

نور می باری

تو را دلواپسم جانا

همین دلواپسی زیباست ...

 

/ 0 نظر / 101 بازدید