انار ترک خورده ...

شهریور عاشق انار بود

اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد

آخر انار شاهزاده ی باغ بود

تاج انار کجا و شهریور کجا؟!

انار اما فهمیده بود،

می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است

اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد

نه شهریور به انار می رسید

و نه انار می توانست شهریور را ببیند

دانه های دلش خون شد و ترک برداشت

سال هاست انار سرخ است

و قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد ...

 

 
/ 1 نظر / 45 بازدید
آشنا

خواب زندگی در درخششی ابدی صدای دریا از خواب بیدارمان کرد با سرورویی پوشیده از خزه پشت میز صبحانه نشستیم و فقط آه کشیدیم برای یک بار هم که شده نشد خواب های خوب را تا آخر ببینیم! رسول یونان