پروردگار عالم ...

چون در هر بهار برایت گل می فرستد

و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند.

به یاد داشته باش

که پروردگار عالم

با این که می تواند در هر جائی از دنیا

باشد،

قلب تو را انتخاب کرده

و تنها اوست

که هر وقت بخواهی

چیزی بگویی گوش می کند 

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
سارا

یه قطره اشک روی گونه هام لغزید...و بهم فهموند که چقدر دلم برای داشتنت تنگ شده...[گریه]

حس_________تنهایی

مــرده شـور تــو. و اونــ عشـق اتــ را ببــرند... کــه همــه بــرای عشـق شـانــ " گــــل " مـی چینند..... امــا تــو , تنهــــا چیــزی کــه بــرایــ مــن مـی چیـدیــ....... " صغـــــری , کبـــــری" بــود

ali sanei

[دست]