لبخند زدن ...

انسان ها زود پشیمان می شوند ...

گاه از گفته هایشان

گاه از نگفته هایشان

اما سراغ ندارم کسی را

که از «لبخند زدن» پشیمان شده باشد ...!

خوشا به حال آنانی که خوب می دانند،

لبخند زدن «منطقی ترین گفت و گوی انسانی ست» ...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید