آرامش ظاهری ...

نه نمے دانی!

هیچ کس نمے داند

پشت این چهره ے آرام،

در دلم چه مے گذرد!

نه نمے دانی!

هیچ کس نمے داند

این آرامش ظاهر و این دل ناآرام

چقدر خسته ام مے کند ...

 

/ 8 نظر / 21 بازدید
ali.sanei

vaaaaaaaaaaaaay man asheqe in axam on samte rastie manam on bargeam safe manitore lapame [افسوس] be facebooke man ye sari bezan

حس_________تنهایی

تموم خاطراتت یادم میاد یاد اون روز که دلت میگفت منو میخواد اگه تو نمونی پیشم دیونه میشم آخه من چی کار کنم تو بمونی پیشم فکر تو یه لحظه از سرم نمیره من میگم میمونی اما دل میگه میره نزار تا قصه مون این جوری تموم بشه میدونم تو میری مهرم حروم میشه بگو حرفت چیه ؛ آخه دردت چیه تازه اول راهیم ، خداحافظی چیه می دونستم میری و تنهام میزاری تو که از حال دلم خبر نداری می دونستم آخرش این جوری میشه یکی مون تنها میمونه واسه همیشه

gismorvarid

اره باهات موافقم هیچ کس نمیداند... البته این که هیچ کس تو رو نفهمه مهم نیست نهایت بدبختی اینه که کسی که دوستت داره هم تو رو نفهمه[ناراحت]

حس_________تنهایی

گاه دلتنگ می شوم دلتنگ تر از همۀ دلتنگ ها گوشه ای می نشینم می شمارم حسرت ها را و محاکمه می کنم وجدانم را من کدام قلب را شکستم کدام احساس را له کردم و به کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم

gismorvarid

راستی چه سیب ه سبزیه[رویا]