مهر می ورزیم ...

جام دریا از شرابِ بوسه خورشید لبریز است،

جنگل ِ شب تا سحر تن شسته در باران،

خیال انگیز!

ما، به قدرِ جامِ چشمان خود،

از افسون این خمخانه سرمستیم

در من این احساس:

مهر می ورزیم،

پس هستیم!

 

«قطعه ای از کتاب بازتاب نفس صبحدمان - فریدون مشیری»

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
بی عشق

چقدر دلم میخواهد بنویسم ولی حیف که مدادی که نوکش خیس میشود نمینویسد...

حس_________تنهایی

دنج ترین گوشۀ دنیاست کنج لب هایت پر از بوسه های بن بستی که راه فرارشان بسته ست

ali sanei

[گل]