گاهی باید بد بود ...

گاهی ...!

باید نبخشید، کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید ...

تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد ...!

گاهی ...!

نباید صبر کرد، باید رها کرد و رفت ...

تا بدانند که اگر ماندی، رفتن را بلد بوده ای!

گاهی ...!

بر سر کارهایی که برای دیگران انجام می دهی،

باید منت گذاشت ...

تا آن را کم اهمیت ندانند!

گاهی ...!

باید بد بود، برای کسی که:

فرق خوب بودنت را نمی فهمد ...

 

«خسرو شکیبایی»

 

/ 0 نظر / 65 بازدید