حسرت قایق عشق

ای موج نو روییده ز دریای من به کدامین ساحل

التماس می کنی؟

که این ساحل هرگز التماس تو را پاسخی نمی دهد

و دست نیازت را به سادگی رد می کند

قبل از تو هزاران موج سوی این ساحل روان کرده ام

دریغا حتی ماسه ای هم جواب نگرفتم

سر موج ها را آنقدر بر سنگهای ساحل کوفته ام

که دیگر نای تکان خوردن ندارند

کنون زان خروش تنها آرامشی به جا مانده

شوق وصال رفته تنها حسرت به جا مانده

گر دریا می دانست ساحل عاشقش نیست

هرگز امواجش را برای او فدا نمی کرد

و به قایقی که ساده دل دریا می سپارد بسنده

می کرد

و امواج را برای نوازش قایق می فرستاد

دیگر فدای ساحل بی احساس نمی کرد

افسوس که من دریایی تنهایم

حتی قایقی شکسته هم زما یاد نمی کند

تنهایی تنها یار من است

چه کنم گر قانع به تنهایی نباشم

روزگار به دریای دلم چنین تقدیر کرد

حسرت قایق عشق را بر من ابدی کرد


/ 2 نظر / 18 بازدید
محب ولایت

سلام خدايا شب آرزوها نزدیک است، روزيمان كن در اين شب تيز هوشي و بيداري و دورمان گردان در آن از بي خردي و اشتباه كاري و مقرر فرما برايمان بهره اي از هر خيري كه در آن نازل گرداني. به جود و كرمت اي با سخاوت ترين سخاوتمندان .

عاشق کوهستان

سلام دوست گرامی عجب تصویر لطیف و زیبایی ...... نوشته ی خوبی بود[گل]