روزهای گذشته ...

و چقدر دیر می فهمیم

که زندگی

همین روزهایی ست که منتظر گذشتنش هستیم

 

 
 
/ 2 نظر / 31 بازدید
آشنا

دیروز را دانسته آمدیم امروز ندانسته عاشقیم و فردا را ... ای رند ِ مانده بر دو راهی ِ دریا و دایره خدا را چه دیده ای! سید علی صالحی