اصل سی و یکم ...

پابلو نرودا ...

 

تمام اصل های حقوق بشر را خواندم

و جای یک اصل را خالی یافتم

و اصل دیگری را به آن افزودم

اصل سی و یکم:

هر انسانی حق دارد هر کسی را که می خواهد دوست داشته باشد .../ 3 نظر / 8 بازدید
ali sanei

aslanam hamchi haqo hoqoqi nadare