عاشق تو ...

چقدر عاشقت شده ام

برای تو

از باران

ستاره می چینم

/ 2 نظر / 48 بازدید
آشنا

در این سرزمین هر وقت باد می آید جمله های مجروح را از کوچه ها بر می دارد/ با خود می برد ما تنها با لب های جوان سکوت می کنیم و عشق هر روز کلمه ی سالخورده تری می شود.

مات خدا

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار . . . این روزها مرا درآغوش خویش سخت به بازی گرفته است !