شمردن جوجه ها ...

آخرِ پاییز شد و همه دم می زنند از شمردن جوجه ها!!!

اما تو بشمار ...

تعداد دل هایی را که به دست آورده ای ...!

بشمار تعداد لبخندهایی که بر لب دوستانت نشانده ای ...!

بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای ...!

فصل زردی بود اما تو چقدر سبز بودی؟!

نگرانِ جوجه ها هم نباش، آن ها را بعدا با هم می شماریم.

و در آخر

«امیدوارم همه ی لحظه های پایانی پاییزت

پر از خش خش آرزوهای قشنگ باشد»

یلدا پیشاپیش بر همه ی دوستان مبارک 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید