دلتنگی ...

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگ تر از همه ی دلتنگ ها

گوشه ای می نشینم

می شمارم حسرت ها را

و محاکمه می کنم وجدانم را

من کدام قلب را شکستم

کدام احساس  را له کردم

و به کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگم

 

 

 

رهای عزیزم بابت این متن زیبا ممنون

/ 10 نظر / 10 بازدید
کیمیا

.★/(,")\♥♥(".)★★ ..★/♥\★★/█\★★ .★_| |_★._| |_ ★ سلام♥ خوووووبی جیجرم؟؟؟؟؟ آپم...بدو منتظرم.

حس_________تنهایی

وقتي دير مي آيي ؛ دلم هزار جا نمي رود يک جا مي رود آن هم ... خانه ي رقيبـــ ــ ـ !!

حس_________تنهایی

چــ ـــقــــ ـدر . . . ســ ـــخـ ـــتــ ـــ اسـ ـــتـــ ـــ ! مــ ـــنــ ــتـــــ ـظــ ـــــر . . . کــ ـــســ ــی بـــــ ـاشــ ـــی ! کـــ ـــــه . . . هـــ ــــیـــ ــچ وقـ ــــتـــــ ــ ! فـــــ ــکـــــ ـــر آمـــ ــــدن . . . نـــــ ــیــ ــــســ ــــتـــــ ـــ . . .

لاله

شعرهای شما غمگین و ناراحت کننده هست لطفا فکر خود را عوض کنید و شاد باشید خنده خنده میاره غم ،غم از امروز مثبت فکر کنید تا زندگی قشنگ شود

الهه

عالی بوددد ممنونم

مجتبی

سلام وب قشنگی داری .. دل و وجودت پر از عشق