سرزنش و قضاوت کردن دیگران ...

«پناه» می برم به «خدا»،

از عیبی که، «امروز» در خود می بینم و

«دیروز» دیگران را به خاطر «همان عیب» ملامت کرده ام.

محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران».

وقتی نه از «دیروزِ او» خبر داریم و نه از «فردایِ خودمان» ...

 

«دکتر علی شریعتی»

/ 0 نظر / 37 بازدید