گاهی ...

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود ...

گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ می شود ...

گاهی دلم برای پاکیهای کودکانه ی قلبم می گیرد ...

گاهی دلم از رهگذرانی که در این مسیـر بی انتها؛

آمدند و رفتند، خسته می شود ...

گاهی دلم از راهزنانی که ناغافل دلم را می شکنند می گیرد ...

گاهی آرزو می کنم ای کاش ...

دلی نبود تا تنگ شود ...

تا خسته شود ... تا بشکند! ...

 

/ 5 نظر / 12 بازدید
gismorvarid

همین شکستناست که انسان و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میکنه....[گل]

ali.sanei

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود .....!

gismorvarid

کسی که ظرفیت شکست و نداره ببخشیدا اما غلط میکنه بخواد عاشق شه[گاوچران]