آذر ...

آذر

      یادش رفته

                       که پاییز است!

نمی بارد ...

                    فقط ...

                                 یخ می زند!

به گمانم ...

                   کسی ...

                                   به طرز فجیعی ...

                                                                تنهایش گذاشته ...

وگرنه ...

              اینگونه ...

                                ماتش نمی برد ...

 

/ 0 نظر / 39 بازدید