دیر یا زود چه تفاوت دارد ...

تغییرِ ساعت ها بیهوده است

دیر یا زود

چه تفاوت دارد

وقتی تو خیال آمدن نداری

اقرار می کنم که

عمریست بین ثانیه های بی حضور تو سرگردانم

درست مثل گیجی عقربه های امشب ...

 

/ 0 نظر / 35 بازدید