انتظار ...

من به در خانه ات تکیه داده ام

عابران می گویند نیست

به خانه ی متروکه اش نگاه کن!

نیست

رفته است

می گویند و می روند

سی سال است می گویند

نیست

رفته است

گفته اند و رفته اند

من اما

به در خانه ات تکیه داده ام

 

«علیرضا روشن»

 

/ 0 نظر / 24 بازدید