بدرود ...

امروز روزی است که یگانه همسر ماهی عزیزمان بدرود حیات گفت نگران

او اکنون در آرامش ابدی به سر می برد ناراحت

ماهی زیبای ما از ابتدای ورود به منزلمان سودای خارج داشت و سعی در ترک دیار می کرد عصبانی

و به همین دلیل از تُنگ خود فرو افتاد و به دیار باقی شتافت گریه

مراسم تشییع آن یار سفر کرده فردا از درب ورودی ساختمان تا باغچه ی حیاط منزلمان انجام خواهد گرفت افسوس

وسیله ایاب و ذهاب مهیاست نیشخند

حضور شما مایه تسکین آلام بازماندگان خواهد شد قهقهه

/ 3 نظر / 7 بازدید

مارا در غم خود شریک بدانید.......ضمنا فکری به حال همسر غمدیده ش بردارید دق نکند

hamed

به علت مرگ مشکوک اون عزیز تازه از دس رفته و برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه باید مراسم خاک سپاری به زمان دیگه ای موکول بشه[عینک] دیشب تا دیر وقت فیلم پلیسی دیدم[قهقهه] [گل][گل][گل]