دعای امروز ...

امروز برایتان اینگونه دعا کردم: 

خدایا:

به جز خودت به دیگری واگذارش نکن. تویی پروردگار او ...

پس قرار ده بی نیازی در نفسش

یقین در دلش

اخلاص در کردارش

روشنی در دیده اش

بصیرت در قلبش و ...

روزیِ پر برکت در زندگی اش!

/ 2 نظر / 29 بازدید
AlonE

بی وفایی کن وفایت می کنند با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت می کنند