# جملات_ناب_و_زیبا

خوشبختی ...

از تمام دلتنگی ها از تمام اشک ها و از تمام شکایت ها که بگذریم، باید اعتراف کنم وقتی مادرم می خندد، خوشبختم
/ 3 نظر / 16 بازدید