# جملات_ناب_و_زیبا

ناامیدی ...

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم  
/ 3 نظر / 19 بازدید