# دوست_داشتن

نگاه تو ...

پشتِ این روزها، فردایی اگر نباشد و پشتِ این ابرها، خورشیدی پشتِ پلک های تو، امّا نگاهی هست که، دوستش دارم  
/ 6 نظر / 13 بازدید