برایت دلم تنگ شد ...

همین پیش پایت دلم تنگ شد

نبودی برایت دلم تنگ شد

نبودی سکوت و سکوت و سکوت ...

برای صدایت دلم تنگ شد

ورق می زدم عکس های تو را

به حال و هوایت دلم تنگ شد

تو با جاده رفتی و رفتی، و من  ...

من اینجا به جایت دلم تنگ شد

خداحافظی کرده بودم قبول

ولی پا به پایت دلم تنگ شد ...

 

/ 0 نظر / 36 بازدید