به پاییز بگو ...

به پاییز بگو اگر می آیی

با صدای خش خش جاروی رفتگر بر برگ های خیابان بیا

با مداد شیر نشان، با پاک کن دو رنگ بیا

با بوی کاغذ کاهی

با نایلون پشت جلد کتاب بیا

به پاییز بگو اگر می آیی

با نان و پنیر، یک استکان چای شیرین

با بوسه ی مادر بیا

با قصه های صبح رادیو

با لبخند همکلاسی

با سلام فراش مدرسه بیا

بیا

برگ های زرد را از دستم بگیر

خاطراتم را نمی دهم

بگذار سبز بماند ...

 

/ 0 نظر / 40 بازدید