عاقبت عشق ...


من خود عشق شدم

سنگ نشانم دادند

تیشه به دست شدم

عاقبت فرهاد نشانم دادند

شیرین ترینم، ماه شد در پس ابر

عاقبت خسوف نشانم دادند

گفتم عشق قصه است اندر کتاب

مردم جمع شدند مثال زنده نشانم دادند

گفتم پس مرغ همسایه غاز است؟!

نیشخندی زدند و راه خدا نشانم دادند ...

آه گناه شخص نوشتم پای عشق

پشیمانم! سپاس از آنان که راه نشانم دادند

 

«مهرداد ماه پی»

/ 0 نظر / 46 بازدید